ترجمه Horrent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيخي‌ , در فارسی : خاردار.

Horrent به چه معناست و Horrent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horrent

سيخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سيخ‌, ترجمه سيخ‌, کلمات شبیه سيخ‌ , سيخي‌ به لاتین , خاردار. به لاتین
دانلود فایل ها