خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25978 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25978','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25978 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Horrent به فارسی

ترجمه Horrent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيخي‌ , در فارسی : خاردار.

Horrent به چه معناست و Horrent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horrent

سيخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سيخ‌, ترجمه سيخ‌, کلمات شبیه سيخ‌ , سيخي‌ به لاتین , خاردار. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: