ترجمه Horrid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترسناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهيب‌ , در فارسی : سهمناك‌ , به فارسی : نفرت‌ انگيز , سایر ترجمه ها : زشت‌.

Horrid به چه معناست و Horrid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horrid

ترسناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترسناك‌, ترجمه ترسناك‌, کلمات شبیه ترسناك‌ , مهيب‌ به لاتین , سهمناك‌ به لاتین , نفرت‌ انگيز خارجی , زشت‌. در زبان
دانلود فایل ها