ترجمه Hors D’oeuvre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ غذا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اغذيه‌ اشتهااوري‌ كه‌ قبل‌ از غذا صرف‌ ميشود

Hors D’oeuvre به چه معناست و Hors D’oeuvre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hors D’oeuvre

پيش‌ غذا به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ غذا, ترجمه پيش‌ غذا, کلمات شبیه پيش‌ غذا , اغذيه‌ اشتهااوري‌ كه‌ قبل‌ از غذا صرف‌ ميشود به لاتین
دانلود فایل ها