ترجمه Horse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غيرمنصفانه‌. می باشد

Horse به چه معناست و Horse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horse

غيرمنصفانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غيرمنصفانه‌., ترجمه غيرمنصفانه‌., کلمات شبیه غيرمنصفانه‌.
دانلود فایل ها