ترجمه Horsecar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واگن‌ اسبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واگن‌ راه‌ اهن‌ مخصوص‌ حمل‌ اسب‌.

Horsecar به چه معناست و Horsecar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horsecar

واگن‌ اسبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واگن‌ اسبي‌, ترجمه واگن‌ اسبي‌, کلمات شبیه واگن‌ اسبي‌ , واگن‌ راه‌ اهن‌ مخصوص‌ حمل‌ اسب‌. به لاتین
دانلود فایل ها