ترجمه Horseflesh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشت‌ اسب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خانواده‌ اسب‌ (بط‌ور كلي‌) , در فارسی : (گ‌.ش‌.) درخت‌

Horseflesh به چه معناست و Horseflesh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horseflesh

گوشت‌ اسب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوشت‌ اسب‌, ترجمه گوشت‌ اسب‌, کلمات شبیه گوشت‌ اسب‌ , خانواده‌ اسب‌ (بط‌ور كلي‌) به لاتین , (گ‌.ش‌.) درخت‌ به لاتین
دانلود فایل ها