ترجمه Horseless Carriage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتومبيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درشكه‌ بي‌ اسب‌ (كنايه‌ از اتومبيل‌).

Horseless Carriage به چه معناست و Horseless Carriage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horseless Carriage

اتومبيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتومبيل‌, ترجمه اتومبيل‌, کلمات شبیه اتومبيل‌ , درشكه‌ بي‌ اسب‌ (كنايه‌ از اتومبيل‌). به لاتین
دانلود فایل ها