ترجمه Hosiery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جامه‌ كش‌ باف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوراب‌ بافي‌.

Hosiery به چه معناست و Hosiery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hosiery

جامه‌ كش‌ باف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جامه‌ كش‌ باف‌, ترجمه جامه‌ كش‌ باف‌, کلمات شبیه جامه‌ كش‌ باف‌ , جوراب‌ بافي‌. به لاتین
دانلود فایل ها