ترجمه Hospital در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيمارستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مريضخانه‌.

Hospital به چه معناست و Hospital یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hospital

بيمارستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيمارستان‌, ترجمه بيمارستان‌, کلمات شبیه بيمارستان‌ , مريضخانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها