ترجمه Hot Seat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صندلي‌ برقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صندلي‌ الكتريكي‌.

Hot Seat به چه معناست و Hot Seat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hot Seat

صندلي‌ برقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صندلي‌ برقي‌, ترجمه صندلي‌ برقي‌, کلمات شبیه صندلي‌ برقي‌ , صندلي‌ الكتريكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها