ترجمه Hot Spring در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چشمه‌ اب‌ گرم‌. می باشد

Hot Spring به چه معناست و Hot Spring یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hot Spring

چشمه‌ اب‌ گرم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چشمه‌ اب‌ گرم‌., ترجمه چشمه‌ اب‌ گرم‌., کلمات شبیه چشمه‌ اب‌ گرم‌.
دانلود فایل ها