ترجمه Hotfoot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سراسيمه‌ رفتن‌.

Hotfoot به چه معناست و Hotfoot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hotfoot

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , سراسيمه‌ رفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها