ترجمه Hotfoot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سراسيمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باشتاب‌ , در فارسی : (د.گ‌.) گريزان‌ , به فارسی : تسريع‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : عجله‌

Hotfoot به چه معناست و Hotfoot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hotfoot

سراسيمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سراسيمه‌, ترجمه سراسيمه‌, کلمات شبیه سراسيمه‌ , باشتاب‌ به لاتین , (د.گ‌.) گريزان‌ به لاتین , تسريع‌ كردن‌ خارجی , عجله‌ در زبان
دانلود فایل ها