ترجمه Hothead در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ شتابكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ عجول‌ , در فارسی : ادم‌ بي‌ پروا , به فارسی : بي‌ باك‌.

Hothead به چه معناست و Hothead یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hothead

ادم‌ شتابكار به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ شتابكار, ترجمه ادم‌ شتابكار, کلمات شبیه ادم‌ شتابكار , ادم‌ عجول‌ به لاتین , ادم‌ بي‌ پروا به لاتین , بي‌ باك‌. خارجی
دانلود فایل ها