ترجمه Hour Angle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زاويه‌ نصف‌ النهارجغرافيايي‌. می باشد

Hour Angle به چه معناست و Hour Angle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hour Angle

زاويه‌ نصف‌ النهارجغرافيايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زاويه‌ نصف‌ النهارجغرافيايي‌., ترجمه زاويه‌ نصف‌ النهارجغرافيايي‌., کلمات شبیه زاويه‌ نصف‌ النهارجغرافيايي‌.
دانلود فایل ها