ترجمه House در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گزيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خانه‌ نشين‌ شدن‌.

House به چه معناست و House یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به House

گزيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گزيدن‌, ترجمه گزيدن‌, کلمات شبیه گزيدن‌ , خانه‌ نشين‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها