ترجمه House Of Correction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زندان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دار التاديب‌.

House Of Correction به چه معناست و House Of Correction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به House Of Correction

زندان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زندان‌, ترجمه زندان‌, کلمات شبیه زندان‌ , دار التاديب‌. به لاتین
دانلود فایل ها