ترجمه House Of Representatives در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجلس‌ نمايندگان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجلس‌ مبعوثان‌.

House Of Representatives به چه معناست و House Of Representatives یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به House Of Representatives

مجلس‌ نمايندگان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مجلس‌ نمايندگان‌, ترجمه مجلس‌ نمايندگان‌, کلمات شبیه مجلس‌ نمايندگان‌ , مجلس‌ مبعوثان‌. به لاتین
دانلود فایل ها