ترجمه House Warming در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جشن‌ ورود بخانه‌ تازه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جشن‌ ورود , در فارسی : وليمه‌ خانه‌ تازه‌.

House Warming به چه معناست و House Warming یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به House Warming

جشن‌ ورود بخانه‌ تازه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جشن‌ ورود بخانه‌ تازه‌, ترجمه جشن‌ ورود بخانه‌ تازه‌, کلمات شبیه جشن‌ ورود بخانه‌ تازه‌ , جشن‌ ورود به لاتین , وليمه‌ خانه‌ تازه‌. به لاتین
دانلود فایل ها