ترجمه Housebreak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرقت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخانه‌ دستبرد زدن‌ , در فارسی : حرز را شكستن‌.

Housebreak به چه معناست و Housebreak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Housebreak

سرقت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرقت‌ كردن‌, ترجمه سرقت‌ كردن‌, کلمات شبیه سرقت‌ كردن‌ , بخانه‌ دستبرد زدن‌ به لاتین , حرز را شكستن‌. به لاتین
دانلود فایل ها