ترجمه Housebreaker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دزد حرز شكن‌. می باشد

Housebreaker به چه معناست و Housebreaker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Housebreaker

دزد حرز شكن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دزد حرز شكن‌., ترجمه دزد حرز شكن‌., کلمات شبیه دزد حرز شكن‌.
دانلود فایل ها