ترجمه Housemaid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلفت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خدمتگزار.

Housemaid به چه معناست و Housemaid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Housemaid

كلفت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كلفت‌, ترجمه كلفت‌, کلمات شبیه كلفت‌ , خدمتگزار. به لاتین
دانلود فایل ها