ترجمه Housing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهيه‌ جا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خانه‌ ها (بط‌ور كلي‌) , در فارسی : مسكن‌ , به فارسی : خانه‌ سازي‌.

Housing به چه معناست و Housing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Housing

تهيه‌ جا به خارجی , ریشه انگلیسی تهيه‌ جا, ترجمه تهيه‌ جا, کلمات شبیه تهيه‌ جا , خانه‌ ها (بط‌ور كلي‌) به لاتین , مسكن‌ به لاتین , خانه‌ سازي‌. خارجی
دانلود فایل ها