ترجمه Hover در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درحال‌ توقف‌ پر زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پلكيدن‌ , در فارسی : شناور واويزان‌ بودن‌ , به فارسی : در

Hover به چه معناست و Hover یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hover

درحال‌ توقف‌ پر زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درحال‌ توقف‌ پر زدن‌, ترجمه درحال‌ توقف‌ پر زدن‌, کلمات شبیه درحال‌ توقف‌ پر زدن‌ , پلكيدن‌ به لاتین , شناور واويزان‌ بودن‌ به لاتین , در خارجی
دانلود فایل ها