ترجمه Howdah در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (عربي‌ وفارسي‌) هودج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هوده‌ , در فارسی : كجاوه‌.

Howdah به چه معناست و Howdah یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Howdah

(عربي‌ وفارسي‌) هودج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (عربي‌ وفارسي‌) هودج‌, ترجمه (عربي‌ وفارسي‌) هودج‌, کلمات شبیه (عربي‌ وفارسي‌) هودج‌ , هوده‌ به لاتین , كجاوه‌. به لاتین
دانلود فایل ها