خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26141 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26141','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26141 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Howdah به فارسی

ترجمه Howdah در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (عربي‌ وفارسي‌) هودج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هوده‌ , در فارسی : كجاوه‌.

Howdah به چه معناست و Howdah یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Howdah

(عربي‌ وفارسي‌) هودج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (عربي‌ وفارسي‌) هودج‌, ترجمه (عربي‌ وفارسي‌) هودج‌, کلمات شبیه (عربي‌ وفارسي‌) هودج‌ , هوده‌ به لاتین , كجاوه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: