ترجمه Howe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرورفتگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گودي‌ , در فارسی : ژرفي‌ , به فارسی : وسط‌.

Howe به چه معناست و Howe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Howe

فرورفتگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرورفتگي‌, ترجمه فرورفتگي‌, کلمات شبیه فرورفتگي‌ , گودي‌ به لاتین , ژرفي‌ به لاتین , وسط‌. خارجی
دانلود فایل ها