ترجمه Huckster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وچانه‌ زدن‌. می باشد

Huckster به چه معناست و Huckster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Huckster

وچانه‌ زدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وچانه‌ زدن‌., ترجمه وچانه‌ زدن‌., کلمات شبیه وچانه‌ زدن‌.
دانلود فایل ها