ترجمه Hudson Bay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خليج‌ هودسن‌. می باشد

Hudson Bay به چه معناست و Hudson Bay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hudson Bay

خليج‌ هودسن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خليج‌ هودسن‌., ترجمه خليج‌ هودسن‌., کلمات شبیه خليج‌ هودسن‌.
دانلود فایل ها