ترجمه Hugger Mugger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وبرهمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پنهان‌ , در فارسی : زير جلي‌ , به فارسی : نهان‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : مخفي‌ كردن‌.

Hugger Mugger به چه معناست و Hugger Mugger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hugger Mugger

وبرهمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وبرهمي‌, ترجمه وبرهمي‌, کلمات شبیه وبرهمي‌ , پنهان‌ به لاتین , زير جلي‌ به لاتین , نهان‌ كردن‌ خارجی , مخفي‌ كردن‌. در زبان
دانلود فایل ها