ترجمه Hulking در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درشت‌ استخوان‌.

Hulking به چه معناست و Hulking یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hulking

درشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درشت‌, ترجمه درشت‌, کلمات شبیه درشت‌ , درشت‌ استخوان‌. به لاتین
دانلود فایل ها