ترجمه Humanize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انساني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انسان‌ شدن‌ , در فارسی : واجد صفات‌ انساني‌ شدن‌ , به فارسی : با

Humanize به چه معناست و Humanize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humanize

انساني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انساني‌ كردن‌, ترجمه انساني‌ كردن‌, کلمات شبیه انساني‌ كردن‌ , انسان‌ شدن‌ به لاتین , واجد صفات‌ انساني‌ شدن‌ به لاتین , با خارجی
دانلود فایل ها