خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26205 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26205','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26205 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Humble به فارسی

ترجمه Humble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فروتن‌ , در فارسی : متواضع‌ , به فارسی : محقر , سایر ترجمه ها : پست‌ بدون‌ ارتفاع‌ , پست‌

Humble به چه معناست و Humble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humble

زبون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زبون‌, ترجمه زبون‌, کلمات شبیه زبون‌ , فروتن‌ به لاتین , متواضع‌ به لاتین , محقر خارجی , پست‌ در زبان , بدون‌ ارتفاع‌انگلیسی , پست‌

دیدگاه‌تان را بنویسید: