ترجمه Humble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فروتن‌ , در فارسی : متواضع‌ , به فارسی : محقر , سایر ترجمه ها : پست‌ بدون‌ ارتفاع‌ , پست‌

Humble به چه معناست و Humble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humble

زبون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زبون‌, ترجمه زبون‌, کلمات شبیه زبون‌ , فروتن‌ به لاتین , متواضع‌ به لاتین , محقر خارجی , پست‌ در زبان , بدون‌ ارتفاع‌انگلیسی , پست‌
دانلود فایل ها