ترجمه Humbug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فريب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حيله‌ , در فارسی : گول‌ , به فارسی : شوخي‌ فريب‌ اميز , سایر ترجمه ها : فريب‌ دادن‌

Humbug به چه معناست و Humbug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humbug

فريب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فريب‌, ترجمه فريب‌, کلمات شبیه فريب‌ , حيله‌ به لاتین , گول‌ به لاتین , شوخي‌ فريب‌ اميز خارجی , فريب‌ دادن‌ در زبان
دانلود فایل ها