خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26207 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26207','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26207 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Humbug به فارسی

ترجمه Humbug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فريب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حيله‌ , در فارسی : گول‌ , به فارسی : شوخي‌ فريب‌ اميز , سایر ترجمه ها : فريب‌ دادن‌

Humbug به چه معناست و Humbug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humbug

فريب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فريب‌, ترجمه فريب‌, کلمات شبیه فريب‌ , حيله‌ به لاتین , گول‌ به لاتین , شوخي‌ فريب‌ اميز خارجی , فريب‌ دادن‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: