ترجمه Humidify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرط‌وب‌ ساختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمدار كردن‌.

Humidify به چه معناست و Humidify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humidify

مرط‌وب‌ ساختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرط‌وب‌ ساختن‌, ترجمه مرط‌وب‌ ساختن‌, کلمات شبیه مرط‌وب‌ ساختن‌ , نمدار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها