ترجمه Humnanist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همنوع‌ دوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ بشر دوستي‌ , در فارسی : انسانگراي‌.

Humnanist به چه معناست و Humnanist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humnanist

همنوع‌ دوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همنوع‌ دوست‌, ترجمه همنوع‌ دوست‌, کلمات شبیه همنوع‌ دوست‌ , وابسته‌ به‌ بشر دوستي‌ به لاتین , انسانگراي‌. به لاتین
دانلود فایل ها