ترجمه Humorless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ مزاح‌. می باشد

Humorless به چه معناست و Humorless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humorless

بي‌ مزاح‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ مزاح‌., ترجمه بي‌ مزاح‌., کلمات شبیه بي‌ مزاح‌.
دانلود فایل ها