ترجمه Humour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راضي‌ نگاهداشتن‌ , در فارسی : (ط‌ب‌)خلط‌ , به فارسی : تنابه‌.

Humour به چه معناست و Humour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humour

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , راضي‌ نگاهداشتن‌ به لاتین , (ط‌ب‌)خلط‌ به لاتین , تنابه‌. خارجی
دانلود فایل ها