ترجمه Hunch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنه‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قوز , در فارسی : گوژ , به فارسی : قلنبه‌ , سایر ترجمه ها : فشار با ارنج‌ كوهان‌ , ظ‌ن‌

Hunch به چه معناست و Hunch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hunch

تنه‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنه‌ زدن‌, ترجمه تنه‌ زدن‌, کلمات شبیه تنه‌ زدن‌ , قوز به لاتین , گوژ به لاتین , قلنبه‌ خارجی , فشار با ارنج‌ در زبان , كوهان‌انگلیسی , ظ‌ن‌
دانلود فایل ها