ترجمه Hundredweight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كيلوگرم‌ ميباشد. می باشد

Hundredweight به چه معناست و Hundredweight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hundredweight

كيلوگرم‌ ميباشد. به خارجی , ریشه انگلیسی كيلوگرم‌ ميباشد., ترجمه كيلوگرم‌ ميباشد., کلمات شبیه كيلوگرم‌ ميباشد.




دانلود فایل ها