خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26258 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26258','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26258 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hungarian به فارسی

ترجمه Hungarian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجارستاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجار , در فارسی : كولي‌.

Hungarian به چه معناست و Hungarian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hungarian

مجارستاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مجارستاني‌, ترجمه مجارستاني‌, کلمات شبیه مجارستاني‌ , مجار به لاتین , كولي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: