ترجمه Hunger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرسنه‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشتياق‌ داشتن‌.

Hunger به چه معناست و Hunger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hunger

گرسنه‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرسنه‌ شدن‌, ترجمه گرسنه‌ شدن‌, کلمات شبیه گرسنه‌ شدن‌ , اشتياق‌ داشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها