ترجمه Hungry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرسنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دچار گرسنگي‌ , در فارسی : حاكي‌ از گرسنگي‌ , به فارسی : گرسنگي‌ اور

Hungry به چه معناست و Hungry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hungry

گرسنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرسنه‌, ترجمه گرسنه‌, کلمات شبیه گرسنه‌ , دچار گرسنگي‌ به لاتین , حاكي‌ از گرسنگي‌ به لاتین , گرسنگي‌ اور خارجی
دانلود فایل ها