ترجمه Hunker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دولاشدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روي‌ پنجه‌ پا ايستادن‌ , در فارسی : سرپا ايستادن‌.

Hunker به چه معناست و Hunker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hunker

دولاشدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دولاشدن‌, ترجمه دولاشدن‌, کلمات شبیه دولاشدن‌ , روي‌ پنجه‌ پا ايستادن‌ به لاتین , سرپا ايستادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها