ترجمه Huntsman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكارچي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكار باز , در فارسی : تازي‌ دار , به فارسی : توله‌ دار , سایر ترجمه ها : صياد شكار

Huntsman به چه معناست و Huntsman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Huntsman

شكارچي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شكارچي‌, ترجمه شكارچي‌, کلمات شبیه شكارچي‌ , شكار باز به لاتین , تازي‌ دار به لاتین , توله‌ دار خارجی , صياد در زبان , شكارانگلیسی
دانلود فایل ها