ترجمه Hurly Burly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غوغا , در فارسی : پراشوب‌.

Hurly Burly به چه معناست و Hurly Burly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hurly Burly

اشوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشوب‌, ترجمه اشوب‌, کلمات شبیه اشوب‌ , غوغا به لاتین , پراشوب‌. به لاتین
دانلود فایل ها