ترجمه Hurry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باشتاب‌ انجام‌ دادن‌ , در فارسی : راندن‌ , به فارسی : شتاب‌ , سایر ترجمه ها : عجله‌ دستپا

Hurry به چه معناست و Hurry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hurry

اوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اوردن‌, ترجمه اوردن‌, کلمات شبیه اوردن‌ , باشتاب‌ انجام‌ دادن‌ به لاتین , راندن‌ به لاتین , شتاب‌ خارجی , عجله‌ در زبان , دستپاانگلیسی
دانلود فایل ها