ترجمه Hurry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شتاب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شتابيدن‌ , در فارسی : عجله‌ كردن‌ , به فارسی : چاپيدن‌ , سایر ترجمه ها : بستوه‌

Hurry به چه معناست و Hurry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hurry

شتاب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شتاب‌ كردن‌, ترجمه شتاب‌ كردن‌, کلمات شبیه شتاب‌ كردن‌ , شتابيدن‌ به لاتین , عجله‌ كردن‌ به لاتین , چاپيدن‌ خارجی , بستوه‌ در زبان
دانلود فایل ها