ترجمه Hurry Skurry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درهم‌ وبرهم‌ , در فارسی : از روي‌دستپاچگي‌ , به فارسی : بط‌ور درهم‌ وبرهم‌.

Hurry Skurry به چه معناست و Hurry Skurry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hurry Skurry

شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شده‌, ترجمه شده‌, کلمات شبیه شده‌ , درهم‌ وبرهم‌ به لاتین , از روي‌دستپاچگي‌ به لاتین , بط‌ور درهم‌ وبرهم‌. خارجی
دانلود فایل ها