ترجمه Husband در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شوهر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شوي‌ , در فارسی : كشاورز , به فارسی : گياه‌ پرط‌اقت‌ , سایر ترجمه ها : نر شخم‌ زدن‌

Husband به چه معناست و Husband یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Husband

شوهر به خارجی , ریشه انگلیسی شوهر, ترجمه شوهر, کلمات شبیه شوهر , شوي‌ به لاتین , كشاورز به لاتین , گياه‌ پرط‌اقت‌ خارجی , نر در زبان , شخم‌ زدن‌انگلیسی
دانلود فایل ها