ترجمه Husk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ پوشش‌ كردن‌. می باشد

Husk به چه معناست و Husk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Husk

بي‌ پوشش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ پوشش‌ كردن‌., ترجمه بي‌ پوشش‌ كردن‌., کلمات شبیه بي‌ پوشش‌ كردن‌.
دانلود فایل ها